เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัทผู้ชนะสิบทิศ

คุณคณพศ หอมเย็น เป็นผู้ก่อตั้งและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผู้ชนะสิบทิศ กรุ๊ป จำกัด
คุณคณพศ หอมเย็น เป็นผู้ก่อตั้งและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผู้ชนะสิบทิศ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ผู้ชนะสิบทิศ กรุ๊ป จำกัด นั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ผู้ชนะสิบทิศ 55 จำกัด เมื่อปี 2553 โดยมี คุณคณพศ หอมเย็น เป็นผู้ก่อตั้งและ กรรมการผู้จัดการ โดยถือได้ว่า บริษัท ผู้ชนะสิบทิศ กรุ๊ป จำกัด เป็นองค์กรด้านการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  โดยมีการทำงานวิจัยเฉพาะทาง ทั้งทางรัฐบาล สถาบันองค์กรต่างๆ และ บริษัทเอกชนทั่วโลก

โดยก่อนหน้านี้ ทางบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนา ปุ๋ยอินทรีย์ ที่นำเอาเทคโนโลยีนาโนเทค มาประยุกต์ใช้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต มาเป็นระยะเวลาหลายปี จนบัดนี้ จากประสบการณ์นับสิบสิบปีของผู้บริหาร บริษัทจึงได้นำเอา ผลิตภัณฑ์ ทั้งของบริษัท และ ของพี่น้องเกษตร รวมถึงโครงการต่างๆของบริษัท นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยน จึงได้มีการนำแนวคิด เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้ เข้ามาผนวกกับธุรกิจปัจจุบันของ ผู้ชนะสิบทิศ กรุ๊ป จำกัด จึงได้เกิด แพลทฟอร์มที่ชื่อว่า  PST  ขึ้นมา เพื่อช่วยให้พี่น้องคนไทย ทั้งในภาคการเกษตร และ คนที่สนใจ ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ผ่านทางแพลทฟอร์ม

ซึ่งเป้าหมายของบริษัทที่ได้พัฒนาแพลทฟอร์ม PST นี้ขึ้นมาก็เพื่อจะนำมายกระดับชีวิตของเกษตรและผู้ที่สนใจ ให้มีรายได้ และ มีชึวิตที่ดียิ่งขึ้น

Copyright © 2018. All rights reserved.