แผนส่งเสริมการตลาด Center PST ทั่วประเทศ

แผนส่งเสริมการตลาด Center PST ทั่วประเทศ

     สำหรับสมาชิกที่มีความต้องการก่อตั้ง Center (หุ้นส่วนสาขาของบริษัท) ต้องมีสถานที่ชัดเจน อาคารพาณิชย์ 1-2 คูหา จำนวน 1-3 ชั้น มีห้องประชุม มีอุกปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีพนักงานประจำ ทางบริษัทมีแผนจัดสรรรายได้ ดังนี้

Center ประจำจังหวัด

 1. ค่าลิขสิทธิ์ Center 100,000 บาท (รับสินค้ามูล่า 200,000 บาท)

 2. รับเงินปันผล 2% PV จากผลประกอบการบริษัททั่วประเทศ

 3. ลงทุนคลังสินค้า 500,000 บาท (ค่าสต๊อกคิส ตามตารางสินค้าของบริษัท)

 4. ค่าบริหารระบบเติมเงินมือมือ และเติม Wallet ชำระบิล ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

 5. ค่าบริหาร (บริการคีย์แจงยอดสมาชิก 5% PV)

 6. สวัสดิการ Center 3% จากยอด PV ทั่วประเทศ

  • เงินเดือนผู้จัดการ Center ในปีถัดไป

  • รถประจำตำแหน่ง Center ขนาด 7 ที่นั่ง

  • ร้านค้า SHOP Center จังหวัด

 1. รางวัลส่งเสริมการขาย (ตามประกาศของบริษัท)

Center ประจำอำเภอ

 1. ค่าลิขสิทธิ์ 50,000 บาท (รับสินค้ามูล่า 100,000 บาท)

 2. ลงทุนคลังสินค้า 250,000 บาท (ค่าสต๊อกคิส ตามตารางสินค้าของบริษัท)

 3. ค่าบริหาร (บริการคีย์แจงยอดสมาชิก 3 % PV)

 4. สวัสดิการ Center 2% จากยอด PV ทั่วประเทศ

  • เงินเดือนผู้จัดการ Center ในปีถัดไป

  • รถประจำตำแหน่ง Center ขนาด 4 ที่นั่ง

 1. ค่าบริหารระบบเติมเงินมือมือ และเติม Wallet ชำระบิล ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

 2. รางวัลส่งเสริมการขาย (ตามประกาศของบริษัท)

Center Mobile / ร้านค้าสู่ชมชนหมู่บ้าน (ระบุพื้นที่)

 1. ค่าลิขสิทธิ์ 50,000 บาท (รับสินค้ามูลค่า 100,000 บาท)

 2. ค่าบริหาร (บริการคีย์แจงยอดสมาชิก 2 % PV)

 3. ค่าบริหารระบบเติมเงินมือมือ และเติม Wallet ชำระบิล ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

 4. โบนัสสต๊อกคิส (ตามตารางสินค้าของบริษ)

 5. รางวัลส่งเสริมการขาย (ตามประกาศของบริษัท)

Copyright © 2018. All rights reserved.